Podmínky používání

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Patrik Suchý (Fyzická osoba) se sídlem Bělocerkevská 1299/24, Praha 10, IČO: 75554640 jako Provozovatel vydává tyto podmínky pro používaní online rezervačního systému Time Agent.


1.2 Smluvní vztah mezi Provozovatelem online rezervačního systému Time Agent a Klientem se řídí

a) těmito podmínky používání,

b) podmínkami zpracování osobních údajů,

c) příslušnými právními předpisy.2. Výklad pojmů

a) Provozovatel: Patrik Suchý - fyzická osoba (neplátce DPH), se sídlem Bělocerkevská 1299/24, Praha 10, 100 00, Česká republika. IČO: 75554640.

b) Systém: online rezervační systém Time Agent hostující na pronajatých serverech s přístupem přes internetový prohlížeč, nebo mobilní aplikaci.

c) Beta verze: limitovaný program pro omezený počet uživatelů, kteří mají zájem používat Time Agenta od jeho úplného začátku.

d) Klient: daná společnost využívající online rezervační systém Time Agent ke správě rezervací volných termínů pro nabízené služby.

e) Uživatel/Zaměstnanec: pověřený člen týmu společnosti k používání profilu společnosti.

f) Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která si pomocí stránky klienta objedná, rezervuje, nebo koupí nabízené služby klienta.

g) Rezervace: elektronický údaj v systému potvrzující časově omezené právo Zákazníka vůči Klientovy.

h) Nabídka: seznam konkrétních termínů, služeb nabízených konkrétním Klientem.

i) Objednávka: elektronická objednávka termínu nebo služeb.

j) Data: informace v profilu Klienta ohledně rezervací, klientů, služeb, zaměstnanců.

k) Smlouva: k přístupu a používání online rezervačního systému Time Agent v elektronické podobě uzavřena mezi Klientem a Provozovatelem.3. Nabízené služby

3.1 Beta verze jako plně neomezená verze celého systému s aktuálně nabízenými funkcemi pro limitovaný počet klientů/testerů.4. Práva a povinnosti klienta

4.1 Klient se zavazuje při registraci uvést pravdivé údaje.

4.2 Klient ja povinen své přístupové informace uchovávat tak, aby nedošlo ke zneužití jeho údajů, nebo údajů jeho zákazníků. Provozovatel neni zodpovědný za škody, které Klientovy vzniknou při porušení této povinnosti.

4.3 Klient se zavazuje, že systém bude využívat vždy podle platných předpisů České republiky.

4.4 Klient souhlasí, že je plně odpovědný za všechna shromážděná data v jeho účtě vytvořeném během používání systému.

4.5 Klient má právo kdykoli účet zrušit a to bez udání důvodu.

4.6 Klient má právo na všechna získaná nebo svá data. Provozovatel mu po jeho vyzvání musí tato data dodat a to nejpozději do 30-ti dnů od zrušení účtu.5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1 Provozovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz služby.

5.2 Provozovatel neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku zásahu vyšší moci, nebo poruch mimo systému Time Agent.

5.3 Provozovatel nezodpovídá za vyplněný obsah nabízených služeb Klientem ani jejich pravost.

5.4 Provozovatel negarantuje, že nabízené funkce, nebo jejich vzhled musí přesně vyhovovat požadavkům Klienta.

5.5 Provozovatel je povinen obnovit chod systému ihned po té, co pominou důvody k omezení chodu systému.

5.6 Provozovatel má právo pozastavit systém Klientovi, který nepoužívá systém podle těchto podmínek používání.

5.7 Provozovatel se zavazuje zabezpečit systém SSL certifikátem a pravidelně zálohovát data.

5.8 Provozovatel si vyhrazuje právo na anonymní statistické vyhodnocení dat.

5.9 Provozovatel je oprávněn po zrušení účtu po 30-ti dnech data Klienta smazat.

5.10 Provozovatel si vyhrazuje právo přidávat, odebírat funkce systému nebo měnit jeho vzhled.6. Cena služeb a platební podmínky

6.1 Beta verze je zdarma pro všechny vybrané Klienty, kteří získají přístup na základě řádně vyplněného rezervačního formuláře na webových stránkách služby a udělením přístupu Provozovatelem.7. Uzavření smlouvy k beta programu

7.1 Smlouva

a) Smlouva se vždy uzavírá jenom s fyzickými, nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním číslem a z odvětví, které je podporováno funkcemi systému.


7.2 Klient uzavřením smlouvy souhlasí:

a) s nabízeným grafickým zpracováním a s aktuálně dostupnými funkcemi,

b) s omezeným používáním online rezervačního systému Time Agent, který je závislý na připojení k síti internet,

c) s podmínkami použivání a ochranou osobních údajů.8. Cena služeb a platební podmínky

8.1 Klient souhlasí, že užívání online rezervačního systému Time Agent nebo jeho části slouží pouze pro vlastní potřebu a potřebu společnosti, provozovny Klienta. Je striktně zakázáno jakékoli šíření, kopírování nebo jiné technické zásahy do tohoto systému Klientem a to bez souhlasu Provozovatele.9. Závěrečná ustanovení

9.1 Provozovatel online rezervačního systému Time Agent je oprávněn Podmínky používání kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Provozovatel portálu je tak povinen na změnu Klienta upozornit.

9.2 Podmínky používání v tomto znění jsou platné a účinné od 1. Listopadu 2020.

Používáme cookies! Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s naším používáním cookies, viz Podmínky cookies.