Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné systémem Time Agent. Společnosti, které používají online rezervační systém Time Agent mohou používat jiné podmínky pro ochranu soukromí. Doporučujeme si pečlivě nastudovat každé podmínky před odesláním jakéhokoli formuláře systému Time Agent.Jaké údaje budou zpracovány u klientů

Název firmy / provozovny

Jméno a Příjmení

IČO

Sídlo firmy/ Adresa provozovny

Emailová adresa

Telefonní číslo

IP adresa

a ostatní údaje, které jsou povinné pro kompletní registraci a aktivaci účtu do systému Time Agent.Jaké údaje budou zpracovány u zákazníků

Jméno a Příjmení

Emailová adresa

Telefonní číslo

IP adresa

a nepovinné údaje vyplněné zákazníkem pro úspěšné odeslání rezervace/ objednávky.Účel zpracování osobních údajů

Název firmy / provozovny

Jméno a Příjmení

IČO

Sídlo firmy/ Adresa provozovny

Emailová adresa

Telefonní číslo

IP adresa

a ostatní údaje, bez toho aniž bychom o ně nějak žádali bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:


a) pro registraci účtu/ vytvoření rezervace,

b) pro emailová upozornění na potvrzení, úpravu, zrušení rezervace/ objednávky,

c) pro zachování historie rezervace/ objednávky a umožnění její úpravy či opětovného objednání,

d) pro další nabízené služby.Další zpracovatelé

1) Provozovatel systému Time Agent zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

2) Provozovatel systému Time Agent není stále v pozici jediného správce osobních údajů. V momentě kdy uživatel/ zákazník, rezervuje termín nebo služby prostřednictvím rezervačního systému Time Agent, taktéž správcem osobních údajů je společnost, která termíny nebo služby prostřednictvím systému Time Agent koncovému zákazníkovi nabízí.

3) Zakaznik poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů firmě/osobě u které si rezervoval službu/termín a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

4) Každý správce se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím stranám.Cookies

Provozovatel systému Time Agent používa cookies


a) pro nezbytný provoz služeb,

b) pro zkvalitnění služeb,

c) pro zacílení nabízených služeb,

d) provozovatel systému Time Agent používá i cookies třetích stran.Dočasné cookies

Dočasné cookies jsou potřebné pro správné používání systému Time Agent. Provozovatel systému nezaručuje, že bez těchto cookies bude systém Time Agent fungovat správně.Trvalé cookies

Trvalé cookies jsou uložené na používaném zařízení při používaní systému Time Agent pro specifickou dobu platnosti.Cookies třetích stran

Online rezervační systém Time Agent používá i cookies třetích stran. Služby Google Analytics a HotJar používáme pro získávání statistických informací, nebo získání zpětné vazby ohledně interakcí se systémem Time Agent.


Bližší informace o cookies je možné také nalézt v jednotlivých webových prohlížečích.

Google Chrome

Safari

Microsoft Edge

Opera

Mozilla FirefoxPráva subjektu údajů / informace a přístup k osobním údajům

Každý uživatel ( Klient/Zákazník ) systému Time Agent má následující práva:


a) právo na přístup k osobním údajům.

b) právo na jejich opravu nebo výmaz.

c) také má právo na omezení zpracování a požadovat informace jaké osobní údaje jsou zpracovávány.

d) má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Pokud si přeje získat informace ohledně osobních údajů, které zaslal, měl by se obrátit na správce osobních údajů.

e) má také právo svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

f) bere na vědomí, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat písemně na adresu správce nebo odesláním emailu na emailovu adresu daného správce.

g) má právo požadovat informace o zpracování osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinný bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

h) má právo v případě pochybností o dodržování povinností se obrátit na správce nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.Kontakty

Patrik Suchý - gdpr@timeagent.cz

Je-li správcem osobních údajů klient/firma, která používá systém Time Agent pro příjem online rezervací, jsou kontaktní údaje klienta uvedeny buď v poučení, nebo na stránce, která je součástí rezervačního formuláře, nebo na webových stránkách klienta/firmy.Závěrečná ustanovení

1) Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv ohledně svých osobních údajů.

2) Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

3) Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny.

4) Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jeho obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

5) Provozovatel systému Time Agent je oprávněn Zásady ochrany v případě potřeby změnit nebo doplnit.

6) Provozovatel systému Time Agent je tak povinný na změnu klienta upozornit.

Používáme cookies! Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s naším používáním cookies, viz Podmínky cookies.